วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 4 การใช้ดปรแกรม

                                  กด Cleaner
                                   กด Regsity
                                          กด Ioots
                                           กด Optionf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น